Két kolozsvári évad után, az Erdélyi Kárpát Egyesület újjáélesztett Honismereti Turistabálja az idén vidékre vándorolt, éspedig a CSEKE "Zergéi" jóvoltából, hisz ők csalogatták ki a Kolozsvári Kaszinó épületéből. Ez alkalommal sem adva alább a mércét, a Boros-pataki Skanzennel immáron a gyimesi Patakország lett az ideinek a helyszíne, házigazdája pedig a CSEKE lelkes csapata.
Hosszas szervezkedés és sikeres kampányolás eredményeképp október 13-án a 10 órakor 78 fős csapat indult neki az Apahavasnak gyönyörű szép őszi napsütésben, hogy majd a túrából feltöltődötten, valamint kiegészülve az időközben beérkező többi társainkkal, meghívottjainkkal 17 órától kezdetét vehesse az idei Bál, ahol összesen 129-en roptuk a táncot.
Előbb a házigazdák nevében Bölöni Sándor elnök köszöntötte az egybegyűlteket, majd  Kovács Lehel István országos elnök felszólalását hallhattuk, végül pedig a főszervező  Kocsis György alelnök köszöntötte a résztvevőket majd kezdődhetett a mulatság, a tánc élőzenével.
Egyesületünk zergelábú táncosai itt is nagyszerűen helytálltak, Nagy Attila vezetésével, időnként rövid kis táncbemutatókat tartva feldobták a hangulatot, ráirányították a figyelmet népi kultúránk eme szép értékeire.
Időközben volt még többször is közös nótacsokor majd tombolahúzás, 
 A bál a hajnali órákban ért véget, a zenészek távozása után még egy darabig nótázgattunk, majd ki-ki nyugovóra tért a skanzen házaiba.
Másnap még egy közös ima is belefért az ökumenikus kápolnában, majd a búcsúzkodások pillanata is eljött mielőtt ki-ki hazautazna, találgatva a jövő évi helyszínt, ahol újból együtt ünnepelhetünk. Akinek nem volt sietős a hazamenés, még egy Széphavasi túra is belefért a gyönyörű időben.
A 129 résztvevőből 58-an voltunk CSEKÉ-sek, 21-en a Gyergyói EKÉ-től, a Kolozsvári és Udvarhelyi EKÉ-től 8-8-an, a Brassói Ekét 6-an képviselték, a Pestkörnyéki Kárpát Egyesülettől 5-en, a Bánsági EKÉ-től 1 tagtárs, a TVR Magyar adásától Kacsó Sándor és felesége, valamint még 10 meghívottunk, szimpatizánsunk tisztelt meg jelenlétével.
  Ezzel zárnám is soraimat de előbb hadd köszönjem meg még egyszer a főszervezőknek a sok utánajárást, a támogatóinknak, a Borbarátnak, a Mikó Pászkának, a Hargita Gyöngye Ásványvíznek, a Csíki Sörnek, a Nagymama és Bakó cukrászdáknak a felajánlásokat, valamint tagtársainkak, Kocsis Györgynek, Márton Adélnak, Molnár Sándornak, Solti Adélnak, Zsigmond Évának és országos elnökünknek, Kovács Lehelnek a tombolatárgyakat!
 
lejegyezte
Bölöni Sándor
×
AU Desired Username:
AU Your password:
AU Your password again:
AU Your email address:
AU Your email address again:
AU Your name:

Partnerek

Médiapartnerek

Morfondir Erdely.ma