DRÁGA HÚGOM!

          Nem is tudod elképzelni ott a Föld túlsó felén, hogy minálunk ilyen tájt milyen élményekben lehet részed, ha kilépsz a szürke-havas tömbházak rengetegéből, milyen csillogó "varázserdőket", "ezüstmezőket" látsz különösen, ha gyerekként, fiatalként,vagy idősként csatlakozol a CS.E.K.E (úgy-e tudod mit jelent ez?) lelkes túrázóihoz. Magamban a "Pomjanek gyalogosai"-nak nevezem a hátizsákos-bakancsos kirándulókat. Jó velük tartani, mert "látva láttatnak", buzdítanak arra, hogy nyitott szemmel járjunk a világban.

          Így történt most is, amikor a Csíkszépvíz melletti SZALONKA-VÖLGY-i túrán vettünk részt vagy harmincan. Felidéződtek az 1764-es Siculicidium eseményei, amikor 1763 karácsonyán a madéfalvi férfiak tiltakozásul az erőszakos osztrák besorozás, a székely szabadságjogok semmibevétele ellen kivonultak a Szalonka patak völgyébe az erdők közé. A csíki és háromszéki székelyek kéréssel akartak fordulni a sorozó bizottsághoz, de 1764 január 6-án a bizottság úgy döntött, hogy fegyverrel fogják jobb belátásra bírni az engedetlenkedőket. Január 7-én aztán csupán egy óra alatt a szeredai Mikó várból kiözönlő osztrák katonaság véghezvitte Madéfalván a vérengzést. Ezt követően öltött egyre nagyobb méreteket a székelyek Moldvába való kivándorlása.

          A szépvízi gátat elhagyva utunkat sűrü fenyőerdő övezte, majd a fehér, havas kaszálók mentén a Szalonka patak volt a vezérünk. A túra célpontjánál már vártak az előfutár "tűz csiholói" előkészítve a hagyományos szalonnasütést. Itt aztán csak "igazra" szállt a füst, hisz gondolhatod, csupa igaz, jókedvű emberek vették körül nyársra húzott szalonnákkal a parazsat.

          Visszautunkon a túratársak szakértelemmel mutatták a patakhoz inni jövő vadállatok lábnyomait. Drágám, te felismrenéd-e őket?

          A napsütésben "Mátyás" bizony kezdte törni a jeget a víztározónál, a bimbózó fűzfabokrok, a fenyőerdőt zúgásra késztető szellő a tavasz közeledtét jelzik.

          Nem haladhattunk el a szépvízi mesteremberek kápolnája, temetője mellet sem. Itt ismerhettük meg a Plébános úr rendszeres túratársunk által a kápolna értékeit, történetét.

           Naponta elhaladunk a kultúránkat meghatározó, fontos helytörténeti nevezetesség, érték mellett. Ilyen alkalmakkor pedig testben, lélekben, ismeretben gazdagodhatunk. Ezért jók ezek a túrák. Hugi drága, nagyon szeretném, ha te is velünk lehetnél. Remélem így is lesz.

       

Szeretettel:

Kóka     

2013.febr.23

VISSZA

×
AU Desired Username:
AU Your password:
AU Your password again:
AU Your email address:
AU Your email address again:
AU Your name:

Partnerek

Médiapartnerek

Morfondir Erdely.ma