Beszámoló a Víz Világnapi rendezvényről

A CsEKE (Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület) által meghirdetett március 23-i Víz Világnapi kirándulásra szombat reggelre napsütés fogadott. A pénteki esős-havas idő után meglepően sokan, ötvenen jelentek meg a találkozóhelyen. Részt vettek a Petőfi Sándor, József Attila és Nagy Imre szeredai általános iskolák, valamint a csicsói Kájoni János iskola tanulói, Mihály Etelka, Gál Ildikó, Holló Edit és Lakatos István vezető tanárokkal. Röviden hallhattak az 1992-ben a Rio-i környezetvédelmi konferencián tett javaslatról, mely a „Víz Világnapja” rendezvényei által akarja felhívni a világ figyelmét a Föld vízkészleteinek a megóvására.

2013 a Vízi Együttműködés Nemzetközi Éve. Államok, városok, községek vezetői, vízügyi szakemberei kell együttműködjenek, mert a víz nem ismer határokat, gátakat sem és a szennyezést is tovaszállítja.

Mit tudnak tenni a tanulók? Elsősorban saját környezetük vízzel kapcsolatos gondjaiban segíthetnek. A mostani tanulmányi kirándulás egyik célja közelről megfigyelni felszíni vizeink közül az Olt állapotát. Tanulóink szemrevételezték a Fitód-pataka, egy szennyvíz csatorna, és egy tiszta vizű patak közti látható különbségeket, valamint megvizsgálták élővilágukat.

Meghívottunk Demeter László biológus már a Kisvár alatti Olt hídjánál várt minket az előkészített vízmintákkal. Röviden vázolta a város csatornahálózatát a víz mechanikai és biológiai tisztítását, majd következett a tanulók kedvence a mikroszkóp alatt megjelenő élővilág. Következzen egy ötödik osztályos tanuló László Tamás (fényképes) élménybeszámolója. Nekünk vezetőknek a legdöbbenetesebb az Olt hídjánál beömlő habzó-bűzlő folyadék látványa volt. Itt a kép, de bárki megnézheti élőben is.

Zsögödfürdőn a felszín alatti vizeink fontosságáról volt szó, Zsögödfürdő múltjáról, a sok borvízről, ami eltűnt az Olt szabályozáskor. Nagyon érdekelt mindenkit a mélyfúrásból 12o m mélyről feltörő borvíz. Kérdéseket tettek fel a régi Olt mederről, halakról, vízi madarakról. 

Szó esett a régészeti leletekről, de az 1694-es tatárbetörésről is. Itt a Zsögödi-szorosban verték vissza az alcsíkiak a tatárokat, itt ölték meg a kán fiát. Ennek emlékére emelték a vérkápolnát, melynek romjai még felkutatásra várnak.

A gyermekvédelem által működtetett fedett helyiségben rövid vetélkedőt tartottunk ahol mindenik csapat tökéletesen válaszolt kérdéseinkre.

Még egy pillantás a havas Harom csúcsára, az Ördöglik szikláira, a sajnálatosan szennyezett Oltunkra, és Ferenc pápa üzenetét juttatom tanulóink eszébe: óvjuk a Teremtett Világot. Szavainak fényében cselekedjünk is, hogy vissza jussunk vizeink régi állapotába melyről Vitos Mózes 120 évvel ezelőtt ezeket írta: „Elmondhatjuk, ha egyebünk szűkösön van is, de vizünk jó van, s ez kimondhatatlan nagy áldás”.

 

Tőke Mária-Magdolna

 

 

A víz világnapja

 

A víz világnapján, szombaton, kirándulni mentünk az osztálytársaimmal Zsögödbe. A helyszínen elmesélték a víz világnapjának történetét és fontosságát. Nemsokára el is indultunk a Fitód patakhoz, hogy a vízből mintát gyűjtsünk.


 

 

 

 

 

Egy kis idő után, már ott is voltunk és találkoztunk Laci bácsival. De még mielőtt mintát gyűjtöttünk volna a vízből, ő is mondott néhány szót a víz szennyezéséről és a város csatornahálózatáról.

 

 

 

 

 

 

 

Egy háló és egy vajas doboz segítségével sikerült mintát vennünk a vízből. Laci bácsi egy mikroszkóp alá rakta a mintát, hogy mindenki megcsodálhassa a parányi baktériumokat.

 

 

 

 

 

 

 

Miután továbbmentünk, sajnálattal láttuk, hogy habzott az Olt vize a vegyszerektől.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Olt partján észrevettük, hogy hódok  tanyáztak, ennek jele volt az a fa, amit megrágcsáltak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következőkben egy forrás környékéről vett vízmintát kellett elemeznünk, amelyben különböző élőlényeket találtunk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Persze ezeket is megvizsgáltuk mikroszkóp segítségével.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egy hosszú út során barkát szedtünk, míg oda nem értünk a zsögödi strandhoz. Útközben borvízforrással és fúrt kuttal ismerkedtünk meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fotózás után, a Caritas épületénél vetélkedővel zártuk a napot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

László Tamás
V. B. osztály
Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda

VISSZA

Partnerek

Médiapartnerek

Morfondir Erdely.ma