Küpüs-kút

A Keleti-Kárpátok főgerince mentén, a turistaösvénytől néhány lépésre található a Küpüs-kút. Az édesvizű forrás a Csíki-havasok északi részén, a Pogány-havas északkeleti oldalában fakad, 1280 méter magasságban, koordinátái: északi szélesség 46.4760 fok, keleti hosszúság 25.9073 fok (46.4760°N, 25.9073°E). Nevében őrzi a „küpü” székely tájszót, (más tájakon köpü), melynek jelentése kivájt fa vagy kő, amelyben a forrásvíz összegyűl. Gyakran járt turistaösvény mentén tör felszínre a víz, több irányból is megközelíthető. Észak-északnyugati irányból, vagyis a Naskalat felől, a főgerinc piros sáv jelzése mentén találhatunk rá, de indulhatunk a Csíkszépvíz határában fekvő Cibre-fürdőtől is, hisz itt kezdődik a Fügés-tetőig tartó „Források hegyen-völgyön” elnevezésű tanösvény, melynek kilencedik állomása, ezt információs tábla, és a forrás mellett elhelyezett, asztallal és padokkal ellátott pihenőhely jelzik. Szépvízről a piros kereszt jelzésű útvonalon juthatunk el a Pogány-havas 1351 m magas csúcsára, ahonnan páratlan kilátás tárul elénk. A Csíki-medencében elterülő falvak fölött magasodó Hargita vonulata zárja a látóhatárt, a parányi halmocskának tűnő Nagy-Somlyó kúpja, a Csomád-hegység, és a Csíki-havasok magaslatai pompáznak a távolban, de szemügyre vehetjük a Tarkő-hegység hullámzó gerincét és a Hagymás fehér mészkőszirtjeit is. Innen 700 méternyire találjuk a forrást. A Küpüs-kút legdirektebb megközelítési módja a Fügés-tetőnek is nevezett, 1150 méter magasan, a 12A jelzésű országút mentén fekvő Gyimesi-hágóról történik. Északnyugat irányba indulva a piros sáv gerincjezésen, 1,5 kilométer megtétele után találunk rá.

A Küpüs-kút a Tatros és az Olt folyók vízválasztója közelében helyezkedik el, határai nyugatról a Csíkszentmihály irányába lefutó Rompáca-völgye, északról a Lapos-havas, keletről a Tatrosba ömlő Récéd-patak völgye, délnyugatról pedig a Pogány-havas csúcsa. A Csíki-havasok ezen, északi részére jellemző, hogy a kristályos alapkőzetet helyenként dolomitos mészkövek borítják.

A hegygerinc e rövid szakaszán haladt egykor Csíkszéket a Gyimesekkel összekötő, Moldva és Erdély közt húzódó országút. A Küpüs-kúttól északkeletre, jó félórányi járásra található a Szép-havas 1336 méter magas csúcsa, melyen az újjáépített Szentlélek kápolna áll. Ez a kápolna arról nevezetes, hogy régen, amikor a gyimesi és a moldovai csángók a csíksomlyói pünkösdi búcsúra zarándokoltak, a szépvíziek itt fogadták őket. Ma a Mária-út egy szakasza halad itt. A környék jellegzetességei a hegyoldalakon futó, párhuzamos árkok, a szénahordó utak.

A térség páratlan élővilággal rendelkezik. Május-júniusban pompás virágszőnyeg borítja be a hegyhátakat. Európában egyik legnagyobb biodiverzitású területe a Pogány-havas és környéke. Az évszázadok alatt kivágott erdők kaszálókká váltak, a helyiek hagyományos gazdálkodási módszerei pedig a növényzet változatosságát gyarapítják. A Küpüs-kút környékén húzódó gyepes területek, legelők, olyan növényritkaságoknak adnak otthont, mint a tátogó kökörcsin (Pulsatilla patens), fekete zászpa (Veratrum nigrum), bodzaszagú ujjaskosbor (Dactylorhiza sambucina), fürtös gyöngyike (Muscari comosum), tavaszi tárnics (Gentiana verna), nárciszvirágú szellőrózsa (Anemone narcissifolia), közönséges zergeboglár (Trollius europaeus), piros sötétkosbor (Nigritella rubra), gömbös kosbor (Traunsteinera globosa), szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea), sömörös kosbor (Orchis ustulata), Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus), tűzliliom (Lilium bulbiferum), turbánliliom (Lilium martagon), őszi vérfű (Sanguisorba officinalis).
A Küpüs-kút vize a forrástól északnyugatra egy forráslápot táplál, mely élőhelyül szolgál széleslevelű gyapjúsásnak (Eriophorum latifolium), de megtalálható itt a töviskés sás (Carex echinata), a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) és a mocsári nőszőfű (Epipactis palustris) is. A környék lápjainak lakója a gyepi béka (Rana temporaria).

 Küpüs-kút

  Küpüs-kút

  Küpüs-kút

  Küpüs-kút

  Küpüs-kút

 Küpüs-kút

 Küpüs-kút forrása

  Küpüs-kút forrása

Kilátás a Pogány-havasról

Küpüs-kút környéke

Küpüs-kút környéke

A Pogány-havas környéki gyephavasok

Küpüs-kút környéke

Küpüs-kút környéke

 Tavaszi tárnics

Tüzes liliom9.-boldogasszony-papucsa--1-.jpg

 Boldogasszony papucsa

 

Turbán liliomGyepi béka

Támogatók: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Hargita Megye Tanácsa, Gordius Plus Kft.

         

bga-logo-uj.jpg

VISSZA

Partnerek

Médiapartnerek

Morfondir Erdely.ma