2018. április 15., vasárnap

EKE-napi pályázat

Az idei EKE-napi pályázat majdani I. díjas osztály tanulói - mindhárom korcsoportban - egy osztálykiránduláson vehetnek részt, mely útiköltségéhez 1500 lejjel járul hozzá az EKE.

EKE-napi pályázat:


Ezért szeretjük az erdőt, ezért szeretjük a fát

Az év elején beadott pályázatok eredményeinek ismeretében újra közöljük az idei EKE-napi pályázat felhívását.


A majdani I. díjas osztály tanulói - mindhárom korcsoportban - egy osztálykiránduláson vehetnek részt, mely útiköltségéhez 1500 lejjel járul hozzá az EKE.

Álljon itt tehát újra az idei EKE-napi pályázat kiírása, várjuk a jobbnál jobb projekteket.

Kedves gyerekek! Reméljük, már vártátok az EKE-napi pályázat újabb kiírását, melyet idén az Erdélyi Kárpát-Egyesület és a kolozsvári Az ezerarcú természet csodái interaktív játszóház hirdet meg.


Az eddigiektől eltérően most osztályonként szólítunk meg Benneteket.


Idén arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ti milyennek látjátok az erdőt, miért tartjátok fontosnak a környezetünkben található erdők védelmét.


Korunk egyik aktuális és nagyon fontos természet- és környezetvédelmi problémája az erdők fogyatkozása. A Földön naponta hatalmas méretű erdőket vágnak ki faanyagnak, égetnek fel mezőgazdasági területekké való átalakításukért, építkezési területek nyeréséért stb. Sajnos ez alól a Kárpát-medence sem kivétel. Ezért tartjuk fontosnak megismerni, megismertetni és védeni az erdőket.


Az erdők igen komplex szereppel rendelkeznek: szabályozzák a Föld klímáját és vízháztartását, otthont biztosítva számos élőlénynek, hozzájárulnak az élőlények biodiverzitásához, ugyanakkor számos jóléti, kulturális és esztétikai haszonnal bírnak.

Három korcsoportban hirdetjük meg a pályázatot.


I–IV. , V–VIII. és IX–XII. osztály


Készítsétek el egy mérsékelt égövi lombhullató erdő makettjét!


Minimális méret: 60 cm x 100 cm, maximális méret 80 cm x 150 cm.


Járjatok nyitott szemmel és ismerjétek meg az erdők szerkezetét és működését! Sok fa egymás mellett még nem jelent erdőt, ehhez szükség van még más élőlényekre, a közöttük lévő kapcsolatokra és kölcsönhatásokra is. Keressétek meg, mik lehetnek ezek a kapcsolatok és mi ezek szerepe. A fák és az erdők szépségét is megeleveníthetitek pályamunkáitokban.


Gyűjtsetek be környezetetekből különböző természetes anyagokat (ágak, kéregdarabok, zuzmók, mohák, levelek, termések, magok, madártollak, kavicsok, stb) és ezeket használjátok alapanyagként. Rajzolhattok is (pl. állatokat), illetve különböző természetes anyagokból formázhattok szükséges kellékeket (pl. termés-állatkákat). Törekedjetek arra, hogy makettetek minél többet eláruljon arról, hogy milyen változatos lehet egy ilyen élőhely és milyen fontos szerepe van az erdőnek a természetben, illetve az ember életében!


A tanító néni, osztályfőnök, illetve szaktanár segítségével készítsetek fényképeket a munkafolyamat során! A fotókat és a makett bemutatásáról készült kisfilmet (max. 5 perc) küldjétek el nekünk! A kisfilm nem kell profi videó legyen, csupán arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ti mire figyeltetek a makettkészítés során és mondjátok el nekünk, hogy mire figyeljünk makettetek értékelése közben.


Az V-VIII. osztálytól olyan makettet várunk, mely az erdő két évszakbeli (a makett egyik felében a tavaszi, a másikban az őszi) állapotát mutatja be. Emeljetek ki minimum öt különbséget a két évszak között!


IX–XII. osztály


Készítsetek egy kisfilmet (max. 10 perc) arról, hogy mi a fa szerepe az ember és természet közötti kapcsolatban! Merítsetek információt a művészet, gazdaság, tudomány stb. területéről! Válasszatok a környezetetekből (közeli erdő, fás legelő, park, patakpart stb.) egy öreg, méretes fát „főszereplőnek”, ennek életét bemutatva közelítsétek meg a témát! Bújjatok bele a csicsergő madarak, a talajlakó rovarok, a fán lakó állatok, az aljnövényzet, az arra járó kirándulók „bőrébe” és elevenítsétek meg Ti a kiválasztott fa életét!

Az értékelésnél kiemelten pontozzuk, hogy milyen anyagokat használtatok, ezek változatosságát, azt, hogy mennyire tükrözi munkátok az erdők összetettségét, illetve az erdők és az élő fák sokrétű szerepét. Minden korcsoporttól várunk egy max. egyoldalas összefoglalást arról, hogy miért éppen az adott elemeket használtátok fel a makettben, mire akarjátok a kisfilmmel a figyelmet irányítani.

Beküldési határidő (az e-mail küldésének vagy a postai bélyegzőnek a dátuma): 2018. május 14., hétfő (mivel idén az EKE napja, a május 12. szombatra esik)


Postacím: S.C.A., 400750 Kolozsvár (Cluj), O. P. 1., C. P. 41.


E-mail: ekenap@eke.ma


Az elektronikus levél tárgyaként, illetve a borítékon kérjük feltüntetni: EKE-napi pályázat. Nevezzétek meg a beküldő osztályt és iskolát, valamint a témavezető (tanító, osztályfőnök, szaktanár) e-mail- és postacímét, telefonszámát. Várjuk az osztálynévsort is.

A beküldött pályamunkák legjavát az EKE kéthavonta megjelenő folyóirata, az Erdélyi Gyopár közli majd, a díjazásról ugyanezen lap hasábjairól vagy az egyesület honlapjáról (www.eke.ma) értesülhetnek az érintettek. A díjakat Feketehalmon, a XXVII. EKE Vándortábor nyitóünnepségén adjuk át, 2018. július 30-án.

Díjak:


I. díj: egy osztálykirándulás útiköltsége (1500 lej értékben) és a Gyopárka c. folyóirat idei példánya, az egész osztály számára;


II. díj: belépő a Kolozsvár melletti Adrenalin parkba és a Gyopárka c. folyóirat idei példánya, az egész osztály számára;


III. díj: egy foglalkozás Az ezerarcú természet csodái interaktív játszóházban és a Gyopárka c. folyóirat idei példánya, az egész osztály számára.

Támogatók:


Kolozsvár Polgármesteri Hivatala


Kolozs Megye Tanácsa


Communitas Alapítvány


Adrenalin park (www.adrenalinpark.ro)


Az ezerarcú természet csodái interaktív játszóház

Sok sikert kíván az Erdélyi Kárpát-Egyesület vezetősége!

Facebook


Partnerek

Médiapartnerek

Morfondir Erdely.ma